RESTORĀNS “NIKLĀVS”
Restaurant NIKLĀVS
Mārstaļu iela 1, Rīga, LV-1050 (Map)
Ph. (+371) 20019156
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„Anglijas Daugavas Vanagu fonda viesnīca „Radi un draugi”” Ltd
VAT 40003235398
Mārstaļu iela 1, Rīga, LV-1050
AS "SEB Banka" 
UNLALV2X
LV72 UNLA 0002 0294 6939 9

Hotel "Radi un Draugi"
Restaurant NIKLĀVS - Ph. (+371) 20019156, Mārstaļu iela 1, Rīga (Map)